DESIGNZOO VINTAGE


produkty

produkty

Są piękne, ponadczasowe i niezwykle eleganckie. Często zapomniane i niedoceniane. Z jednej strony należą do przeszłości, dziś przechodzą prawdziwy renesans i śmiało wybiegają w przyszłość. Meble vintage to prawdziwe perełki. Mają w sobie coś tajemniczego, głębokiego i nieuchwytnego.

Znajdziecie tu skandynawskie meble vintage, które pamiętają salony, sypialnie i inne wnętrza z minionego wieku. Te stare meble, mimo dość sędziwego wieku, pięknie opowiadają swoją historię. Są pieczołowicie odnowione, ale z poszanowaniem ich przeszłości. Noszą na sobie ślady użytkowania – każda rysa, zadrapanie, czy cień dodaje im szlachetności.

Meble vintage to także najwyższa jakość. Świadczy o tym nie tylko fakt, że przetrzymały próbę czasu. Pochodzą przecież z przeszłości, a wtedy mało kto myślał o masowej produkcji. Sposób wykonania i użyte w tym celu materiały są wartością dodaną.

Każdy z prezentowanych przez nas przedmiotów jest unikatowy. Oto niepowtarzalna szansa, aby podarować im drugie życie. Choć nie są już pierwszej młodości, nasze skandynawskie meble vintage to meble z duszą.

W naszej kolekcji znajdziecie niezapomniane klasyki, czasem nieco ekstrawaganckie i designerskie meble retro, które z miejsca pokochacie i które nadadzą Waszym wnętrzom ponadczasowego stylu. Perełki wzornictwa z ubiegłego wieku: krzesła, fotele, stoliki i inne meble vintage, obok których nie da się przejść obojętnie. To projekty m.in. takich osobistości jak Hans J. Wegner, Kaare Klint, Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Kai Kristiansen, Axel Salto, Severin Hansen czy Ole Wanscher.

Jeżeli w naszym asortymencie brakuje czegoś, czego szukacie, koniecznie się do nas odezwijcie. Odnajdziemy specjalnie dla Was produkt vintage, którego potrzebujecie. Napiszcie do nas na info@designzoo.pl – pomożemy!


They are beautiful, timeless and extremely elegant. Often forgotten and underrated. On the one hand, they belong to the past, today they are undergoing a real renaissance and are boldly looking ahead. Vintage furniture is real gems. They have something mysterious, deep and elusive.

You will find here Scandinavian vintage furniture that remember living rooms, bedrooms and other interiors from the last century. This old furniture, despite its fairly old age, beautifully tells its story. They are meticulously restored, but respecting their past. They bear signs of use - every scratch or shadow gives them nobility.

Vintage furniture is also the highest quality. This is demonstrated not only by the fact that they have stood the test of time. They come from the past, and then hardly anyone thought about mass production. The method of implementation and the materials used for this purpose are an added value.

Each of the items we present is unique. Here is a unique chance to give them a second life. Although they are no longer young, our Scandinavian vintage furniture is furniture with soul.

In our collection you will find unforgettable classics, sometimes a bit extravagant and designer retro furniture that you will immediately love and which will give your interiors a timeless style. Design gems from the last century: chairs, armchairs, tables and other vintage furniture that you can't pass by indifferently. These projects include such designers as Hans J. Wegner, Kaare Klint, Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Kai Kristiansen, Axel Salto, Severin Hansen and Ole Wanscher.

If our range is missing something you are looking for, be sure to contact us. We will find the vintage product you need especially for you. Write to us at info@designzoo.pl - we will help!